Thuja occidentalis ´Wareana Lutescens´ - zerav západní (thuoccwarlut)
Identifikace
Thuja occidentalis ´Wareana Lutescens´ zerav západní
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Listy, květy, plody:Listy vstřícné, šupinaté, s vyniklou žlázkou, jen juvenilní listy jehlicovité
Samčí šištice s šupinovitými tyčinkami, se 3 až 4 prsšnými pouzdry, samiči ze 3 až 6 párů semenných šupin
Šišky podlouhle vejcovité, s dřevnatými šupinami, na konci s krátkým přívěskem
Semena zploštělá, s křídlatým lemem
Nároky, význam, využití:Daří se v živných, čerstvě vlhkých půdách, snášejí znečištěné ovzduší a slabě zástin
Vysazují se jako solitéry, ve skupinách, alejích i do živých plotů, protože dobře snášejí sestřih
Původní druh
Thuja occidentalis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU