Thuja orientalis ´Justyna´ - zerav východní (thuorijus)
Identifikace
Thuja orientalis ´Justyna´ zerav východní
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Listy, květy, plody:formativní větve orientovány svisle nahoru, zbývající větve jsou uspořádány ve svislé rovině a jsou vejířovité, barva jehel je tmavě zelená,
Nároky, význam, využití:slunná místa, vlhká místa ale ne zamokřená, kyselá půda, dobrá mrazuvzdornost
Původní druh
Thuja orientalis, syn. Platycladus orientalis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU