Thuja orientalis ´Madurodam´ - zerav východní (thuorimad)
Identifikace
Thuja orientalis ´Madurodam´ zerav východní
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vždycky zelený, s kuželovitou korunou a vzpřímeným terminálním výhonem
Listy, květy, plody:Pomalu rostoucí keř vejcovitého tvaru, výšky cca 1 m po 10 letech. Ve starším věku jsou rostliny široké, téměř sférické. Větévky vzpřímené, uspořádané hustě a pravidelně.
Nároky, význam, využití:Daří se v živných, čerstvě vlhkých půdách, snášejí znečištěné ovzduší a slabě zástin
Vysazují se jako solitéry, ve skupinách, alejích i do živých plotů, protože dobře snášejí sestřih
Původní druh
Thuja orientalis, syn. Platycladus orientalis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU