Thuja orientalis ´Sieboldii´ - zerav východní (thuorisie)
Identifikace
Thuja orientalis ´Sieboldii´ zerav východní
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:zakrslý, výška 1-1.5 m
Listy, květy, plody:Listy vstřícné, šupinaté, s vyniklou žlázkou, jen juvenilní listy jehlicovité
Samčí šištice s šupinovitými tyčinkami, se 3 až 4 prsšnými pouzdry, samiči ze 3 až 6 párů semenných šupin
Šišky podlouhle vejcovité, s dřevnatými šupinami, na konci s krátkým přívěskem
Semena zploštělá, s křídlatým lemem
Nároky, význam, využití:Daří se v živných, čerstvě vlhkých půdách, snášejí znečištěné ovzduší a slabě zástin
Vysazují se jako solitéry, ve skupinách, alejích i do živých plotů, protože dobře snášejí sestřih
Původní druh
Thuja orientalis, syn. Platycladus orientalis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU