Thuja plicata ´Atrovirens´ - zerav obrovský (thupliatr)
Identifikace
Thuja plicata ´Atrovirens´ zerav obrovský
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vždycky zelený, s kuželovitou korunou a vzpřímeným terminálním výhonem
Listy, květy, plody:Listy vstřícné, šupinaté, s vyniklou žlázkou, jen juvenilní listy jehlicovité
Samčí šištice s šupinovitými tyčinkami, se 3 až 4 prsšnými pouzdry, samiči ze 3 až 6 párů semenných šupin
Šišky podlouhle vejcovité, s dřevnatými šupinami, na konci s krátkým přívěskem
Semena zploštělá, s křídlatým lemem
Nároky, význam, využití:Daří se v živných, čerstvě vlhkých půdách, snášejí znečištěné ovzduší a slabě zástin
Vysazují se jako solitéry, ve skupinách, alejích i do živých plotů, protože dobře snášejí sestřih
Původní druh
Thuja plicata
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU