Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU