Tilia x moltkei - lípa Moltkeova (tilmol)
Identifikace
Tilia x moltkei lípa Moltkeova
Tiliaceae lípovité
Popis
Původ:kříženec Tilia americana a Tilia petiolaris, vyšlechtěna v Berlíně
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst - strom
Výška - do 18 až 24 m
Koruna - s typicky protáhlou, nahoře zaoblenou korunou, a s větvemi ve spodní části někdy k zemi převisajícími
Letorosty jen mládí řídce chlupaté
Listy, květy, plody:Olistění - listy opadavé
Listy - okrouhle vejčité, 5–18(–25) cm dlouhé, velmi podobné Tilia americana, ale naspodu trochu šedoplstnaté, často žilky chlupaté, bez chlupů v úhlech žilek, řapíky 5–6 cm dlouhé
Borka - letorosty lysé nebo zprvu lehce chlupaté
Květ - ve vrcholících po 5–8, stopky jemně plstnaté
Kete VII
Plody - téměř kulovité až smáčklé kulovité, nezřetelně žebernaté
Nároky, význam, využití:Použití - vynikne jako solitéra
Daří se v humozních živných, čerstvě vlhkých půdách. v mládí snášejí značný zástin