Tsuga canadensis ´Bennett´ - jedlovec kanadský (tsucanben)
Identifikace
Tsuga canadensis ´Bennett´ jedlovec kanadský
Pinaceae borovicovité
Popis
Původ:Highlands, USA, jiné prameny uvádějí import z Japonska kolem 1920
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Jeden z nejlepších nízko rozkladitých kultivarů, roste mnohem šířeji než vysoko a má klenuté větve s převislými špičkami, habitem poněkud podobný Picea abies ´Nidiformis´
Listy, květy, plody:Výhony: ve vějířovitých zploštělých chomáčcích, stěsnaný, výhony štíhlé, letní výhonky pravidelně a téměř vějířovitě rozložené, roční přírůstek jen asi 15 mm
Jehlice: jen 10–12 mm dlouhé, ale nejčastěji mnohem kratší, hustě postavené, světle zelené
Nároky, význam, využití:Daří se v humozních, kyselých, čerstvě vlhkých půdách, snášejí značný zástin
Původní druh
Tsuga canadensis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU