Tsuga canadensis ´Everitt´s Golden´ - jedlovec kanadský (tsucanevegol)
Identifikace
Tsuga canadensis ´Everitt´s Golden´ jedlovec kanadský
Pinaceae borovicovité
Popis
Původní druh
Tsuga canadensis