Tsuga canadensis ´Fantana´ - jedlovec kanadský (tsucanfan)
Identifikace
Tsuga canadensis ´Fantana´ jedlovec kanadský
Pinaceae borovicovité‎
Popis
Původ:S. Amerika, vých. Asie.
Nároky, význam, využití:Daří se v humozních, kyselých, čerstvě vlhkých půdách, snášejí značný zástin
Původní druh
Tsuga canadensis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU