Ulmus carpinifolia - jilm habrolistý (ulmcar)
Identifikace
Ulmus carpinifolia jilm habrolistý
Ulmaceae jilmovité
Popis
Původ:Stř. a již. Evropa, severozáp. Afrika, Malá Asie, Kavraz, Irán, Turkménie
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:15 až 30 m vys., s hustou nepravidelnou korunou s kmenovými výmladky, někdy jen keř 1 až 5 m vys.
Letorosty lysé nebo jen řídce chlupaté, s roztoušenými žlázkami, starší větévky někdy s korkovými listami
Listy, květy, plody:Listy jsou eliptické až obvejčité, 5 až 9 cm dl., 2 až 6 cm šir., 1-2 x pilovité, na líci lýse, nejvýše v mládířídce chlupaté, hladké, na výmladcích často drsné, na rubu většinou jen na žilnatině řídce chupaté, na ploše s přisedlými červenými žlázkami, řapík 0,5 1,5 cm dl.
Květ 4 až 5četné s dlouze vyniklými tyčinkami, v hustých svazečcích
Kvete III až IV
Plody jsou obvejčité až okrouhlé, 1 až 2 cm dl., křídlo často s červenými žlázkami a semenným pouzdrem posunutým k hornímu okrají křídla
Nároky, význam, využití:Daří se v hloubkých živných, čerstvě vlhkých půdách
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
3xPražský hrad