Ulmus x hollandica - jilm holandský (ulmhol)
Identifikace
Ulmus x hollandica jilm holandský
Ulmaceae jilmovité
Popis
Původ:skupina kříženců neznámého původu
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Bujně rostoucí opadavý strom 20 - 40 m vysoký, s rozkladitou korunou.
Listy, květy, plody:Olistění - listy opadavé.
Letorosty lysé nebo jen s roztroušenými chlupy. Borka - šedohnědá, v mládí víceméně hladká, posléze šikmo i podélně rozpraskaná.
Listy vejčité až široce eliptické, 8 - 12 cm dlouhé, na bázi asymetrické, na líci tmavozelené, lesklé, téměř lysé, na rubu kratičce pýřité a žláznaté, s 12 - 14 páry žilek, s nápadnými chomáčky chlupů; řapík 0,6 - 1 cm dlouhý.
Květy obvykle 4četné.
Plody elipticky obvejčité dokola křídlaté nažky, 2 - 2,5 cm dlouhé, semenné pouzdro sahající až k výkrojku. Zbarvení je zelené, potom hnědé.
Nároky, význam, využití:Daří se mu v hlubokých živných, čerstvě vlhkých půdách.
Půda - hluboká, živná, čerstvě vlhká, humózní.
Kultivary
Ulmus x hollandica ´Wredei´
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xStromovka