Weigela florida ´Briant Rubidor´ - weigelie květnatá (weiflobri)
Identifikace
Weigela florida ´Briant Rubidor´ weigelie květnatá
Caprifoliaceae zimolézovité
Popis
Původ:Vých. Asie
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Opadavé vzpřímené keře bez výběžků
Letorosty s plnou dření a chlupatými pupeny
Listy, květy, plody:
Plody zdřevnatělé tobolky s četnými hranatými, úzce křídlatými až bezkřídlými semeny
Nároky, význam, využití:Teplomilné a světlomilné dřeviny dařící se v živných propustných, čerstvě vlhkých půdách
Původní druh
Weigela florida