Mapový server ORP Náměšť nad Oslavou
Veřejně přístupný mapový projekt. Některé mapové vrstvy dostupné pouze autorizovaným uživatelům.
Základní mapa
Územně analytické podklady 2020 (Geodatabáze T-MAPY)
Rozbor udržitelného rozvoje území SWOT analýzy obcí
Metadata
MIcKA - metainformační katalog