Mapový server ORP Náměšť nad Oslavou
Veřejně přístupný mapový projekt. Některé mapové vrstvy dostupné pouze autorizovaným uživatelům.
Základní mapa
Územně analytické podklady 2020 (Geodatabáze T-MAPY)
Rozbor udržitelného rozvoje území SWOT analýzy obcí
ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ - ÚPD (Portál Kraje Vysočina)
Nahlížení do územně plánovacích dokumentací a územních studií obcí
ÚZEMNÍ PLÁN KRAJE - ZÚR (Portál Kraje Vysočina)
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina a Politika územního rozvoje ČR
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY (Portál Kraje Vysočina)
Územně analytické podklady kraje a obcí k nahlížení
Metadata
MIcKA - metainformační katalog