Mapový server ORP Telč
Veřejně přístupný mapový projekt. Některé mapové vrstvy dostupné pouze autorizovaným uživatelům.
ORP Telč
Veřejně přístupný mapový projekt. Některé mapové vrstvy dostupné pouze autorizovaným uživatelům.
Mikroregion Telčsko
ÚAP 2020
Rozbor udržitelného rozvoje území SWOT analýzy obcí (datový model verze 4.2)
ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ - ÚPD (Portál Kraje Vysočina)
Nahlížení do územně plánovacích dokumentací a územních studií obcí
ÚZEMNÍ PLÁN KRAJE - ZÚR (Portál Kraje Vysočina)
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina a Politika územního rozvoje ČR
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY (Portál Kraje Vysočina)
Územně analytické podklady kraje a obcí k nahlížení
Metadata
MIcKA - metainformační katalog