Mapový server ORP Telč
Veřejně přístupný mapový projekt. Některé mapové vrstvy dostupné pouze autorizovaným uživatelům.
ORP Telč
Veřejně přístupný mapový projekt. Některé mapové vrstvy dostupné pouze autorizovaným uživatelům.
Mikroregion Telčsko
ÚAP 2020
Rozbor udržitelného rozvoje území SWOT analýzy obcí (datový model verze 4.2)
Metadata
MIcKA - metainformační katalog