Juniperus chinensis ´Compacta´ - jalovec čínský (junchicom)
Identifikace
Juniperus chinensis ´Compacta´ jalovec čínský
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: robustní strom s kulovitou korunou
Velikost: u nás 6-20 m, může tvořit až 20 m kuželovité stromy
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: štíhlé, často převislé
Listy: převážně šupinovité, úzce kosočtverečné, asi 0,2 cm dlouhé.
Další specifikace: šišky hnědavé, bělavé ojíněné, kulovité až smáčkle kulovité, 0,6-0,8 cm v průměru, většinou se 2-3 semeny, zrající 2. rokem
Nároky, význam, využití:Půda: velmi nenáročný a přizpůsobivý, kyselá až alkalická, písčitá, kamenitá, minerálně velmi chudá, dávají přednost lehčím substrátům před těžšími, sázíme do půd písčitohlinitých, vhodný dostatečný obsah vápníku
Světlo: mírnější oslunění
Vláha: spíše vlhká
Mráz: odolný
Znečištění: v zakouřeném prostředí netrpí
Vlastnosti: v mládí někdy trpí okusem zvěří, výborně prosperuje na skalách, toleruje aridní klima a přehřívané lokality
Využití: podobné využití jako zeravy a cypřišky, dále do skalnatých partií a vřesovišť
Původní druh
Juniperus chinensis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xPražský hrad