Juniperus chinensis - jalovec čínský (junchi)
Identifikace
Juniperus chinensis jalovec čínský
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původ:Čína, Mongolsko, Japonsko
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: strom s kuželovitou korunou nebo vystoupavý až plazivý keř
Velikost: u nás 6-20 m nebo keř do 3m, v domovině tvoří až 20 m vysoké kuželovité stromy
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: štíhlé, často převislé
Borka: hnědá, tenká, podélně vláknitě odlupčitá
Listy: převážně šupinovité, úzce kosočverečné, asi 0,2 cm, tupé, na okraji bělavě lemované, přitisklé k větvičkám, juvenilní jehlicovité, často po 3, ostře špičaté, 0,6 - 0,8 cm dlouhé, na svrchní straně se 2 bílými pruhy průduchů
Další specifikace: samčí šištice žluté, s 8 páry tyčinek, šišky hnědavé, bělavé ojíněné, kulovité až smáčkle kulovité, 0,6-0,8 cm v průměru, většinou se 2-3 semeny, zrající 2. rokem
Nároky, význam, využití:Půda: velmi nenáročný a přizpůsobivý, kyselá až alkalická, písčitá, kamenitá, minerálně velmi chudá, dávají přednost lehčím substrátům před těžšími, sázíme do půd písčitohlinitých, vhodný dostatečný obsah vápníku
Světlo: mírnější oslunění
Vláha: spíše vlhká
Mráz: odolný
Znečištění: v zakouřeném prostředí netrpí
Vlastnosti: v mládí někdy trpí okusem zvěří, výborně prosperuje na skalách, toleruje aridní klima a přehřívané lokality
Využití: podobné využití jako zeravy a cypřišky, dále do skalnatých partií a vřesovišť
Kultivary
Juniperus chinensis ´Blaauw´
Juniperus chinensis ´Monarch´
Juniperus chinensis ´Neaboriensis´
Juniperus chinensis ´Keteleerii´
Juniperus chinensis ´Kuriwao Gold´
Juniperus chinensis ´Iowa´
Juniperus chinensis ´Litomyšl´
Juniperus chinensis ´Morgian Aurea´
Juniperus chinensis ´Stricta´
Juniperus chinensis ´Plumosa Aurea´
Juniperus chinensis ´Blue Alps´
Juniperus chinensis ´Aureovariegata´
Juniperus chinensis ´Compacta´
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
6xPražský hrad
2xLetenské sady