Juniperus chinensis ´Morgian Aurea´ - jalovec čínský (junchimoraur)
Identifikace
Juniperus chinensis ´Morgian Aurea´ jalovec čínský
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Nároky, význam, využití:Půda: velmi nenáročný a přizpůsobivý, kyselá až alkalická, písčitá, kamenitá, minerálně velmi chudá, dávají přednost lehčím substrátům před těžšími, sázíme do půd písčitohlinitých, vhodný dostatečný obsah vápníku
Světlo: mírnější oslunění
Vláha: spíše vlhká
Mráz: odolný
Znečištění: v zakouřeném prostředí netrpí
Vlastnosti: v mládí někdy trpí okusem zvěří, výborně prosperuje na skalách, toleruje aridní klima a přehřívané lokality
Využití: podobné využití jako zeravy a cypřišky, dále do skalnatých partií a vřesovišť
Původní druh
Juniperus chinensis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU