Juniperus chinensis ´Kuriwao Gold´ - jalovec čínský (junchikurgol)
Identifikace
Juniperus chinensis ´Kuriwao Gold´ jalovec čínský
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původ:Nový Zéland
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: kompaktní, široce rostoucí, vejcovitý
Velikost: 15leté rostliny asi 120-200 cm
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: klenuté větve
Listy: jehlice téměř výhradně juvenilní, světle zelené, na špičkách výhonů jsou zlatožluté až zelenožluté, na podzim a v zimě vybarvuje do zlatožluta
Nároky, význam, využití:Půda: velmi nenáročný a přizpůsobivý, kyselá až alkalická, písčitá, kamenitá, minerálně velmi chudá, dávají přednost lehčím substrátům před těžšími, sázíme do půd písčitohlinitých, vhodný dostatečný obsah vápníku
Světlo: mírnější oslunění
Vláha: spíše vlhká
Mráz: odolný
Znečištění: v zakouřeném prostředí netrpí
Vlastnosti: v mládí někdy trpí okusem zvěří, výborně prosperuje na skalách, toleruje aridní klima a přehřívané lokality
Využití: podobné využití jako zeravy a cypřišky, dále do skalnatých partií a vřesovišť
Původní druh
Juniperus chinensis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU