Juniperus chinensis ´Iowa´ - jalovec čínský (junchiiow)
Identifikace
Juniperus chinensis ´Iowa´ jalovec čínský
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původ:USA, Iowa
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: rozkladitý, vyšší a širší, široce kuželovitý
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Listy: částečně šídlovité, částečně šupinovité, modravě zelené a ojíněné
Další specifikace: podobný kultivaru ´Ames´
Nároky, význam, využití:Půda: velmi nenáročný a přizpůsobivý, kyselá až alkalická, písčitá, kamenitá, minerálně velmi chudá, dávají přednost lehčím substrátům před těžšími, sázíme do půd písčitohlinitých, vhodný dostatečný obsah vápníku
Světlo: mírnější oslunění
Vláha: spíše vlhká
Mráz: odolný
Znečištění: v zakouřeném prostředí netrpí
Vlastnosti: v mládí někdy trpí okusem zvěří, výborně prosperuje na skalách, toleruje aridní klima a přehřívané lokality
Využití: podobné využití jako zeravy a cypřišky, dále do skalnatých partií a vřesovišť
Původní druh
Juniperus chinensis