Juniperus chinensis ´Keteleerii´ - jalovec čínský ´Keteleerii´ (junchiket)
Identifikace
Juniperus chinensis ´Keteleerii´ jalovec čínský ´Keteleerii´
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původ:Roste Číně, Koreji, východním Rusku a Japonsku v podobě dvoudomého (i jednodomého) keře nebo stromu.
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:hustý sloupovitý až mírně kuželovitý habitus; výška do 10cm, šířka 1,5m; větve vystoupavé, větvičky bohaté, krátké a tenké; listy šupinovité, špičaté, zelené, namodrale ojíněné; plody bohaté, asymetricky kuklovité, modrobíle ojíněné, široké 1,2 - 1,5cm (samičí)
Původní druh
Juniperus chinensis