Juniperus communis 'Alpina' - jalovec obecný (juncomalp)
Identifikace
Juniperus communis 'Alpina' jalovec obecný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: zakrslý horský poléhavý typ
Velikost: 0,3 - 0,5 m
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Listy: 4 – 8 mm dlouhé jehlice jsou více přitisklé k větvičce a nejsou tak ostře špičaté
Další specifikace: samčí šištice žlutavé 0,4 – 0,5 cm dlouhé, samičí drobnější zelené. Šištice namodrale černé, sivě ojíněné, kulovité jalovičinky, 0,4 – 1 cm velké, dozrávají 2.-3. rokem
Nároky, význam, využití:Půda: na půdu nenáročný, propustná, lehčí, méně výživná, písčitá, bohatá na vápník
Světlo: světlomilný, při zastínění nepěkně řídký
Vláha: spíše suchá, i střídavě vlhká
Mráz: mrazuvzdorný
Vlastnosti: poškozování okusem zvěří zvláště při rašení na jaře
Původní druh
Juniperus communis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xAreál ČZU