Juniperus communis ´Arnoldiana´ - jalovec obecný (juncomarn)
Identifikace
Juniperus communis ´Arnoldiana´ jalovec obecný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: úzce vzpřímený
Velikost: 2-3 m vysoký, 0,5-0,6 m široký
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Listy: zeleno stříbrné jehlice uspořádané přeslenitě
Další specifikace: plody kulovité, 5-6 mm velké
Nároky, význam, využití:Světlo: snáší pouze mírné přistínění
Vláha: minimální nároky na vláhu
Mráz: zcela mrazuvzdorný
Znečištění: nesnáší znečištěné ovzduší
Vlastnosti: výborně odolný ke klimatickým extrémům
Využití: vonné, velmi odolné dřevo, používané v řezbářství, dříve též k výrobě holí, dýmek a v domácnostech k uzení masa, plody využívány jako koření nebo k výrobě destilátů (gin, borovička), v sadovnictví se používá zejména tam, kde chceme napodobit přirozené společenstvo, spolu s břízou, borovicí, vřesem
Původní druh
Juniperus communis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU