Juniperus communis ´Compressa´ - jalovec obecný (juncomcom)
Identifikace
Juniperus communis ´Compressa´ jalovec obecný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: zakrslý kultivar, vřetenovitý nebo velmi úzce kuželovitý
Velikost: jen vzácně vyšší než 80 cm
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: větévky strnule vzpřímené, vrcholek rostlin špičatý
Listy: jehlice velmi jemné a 4-5 mm dlouhé, světle zelené, svrchu s 1 nápadným bělavým stomatálním pruhem, naspodu tmavozelené
Další specifikace: růst velmi pomalý, 2-3 cm za rok
Nároky, význam, využití:Světlo: často bývá poškozen jarním sluncem, a je proto vhodné jej umístit na chráněné a mírně přistíněné stanoviště
Vláha: minimální nároky na vláhu
Mráz: zcela mrazuvzdorný
Znečištění: nesnáší znečištěné ovzduší
Vlastnosti: výborně odolný ke klimatickým extrémům
Původní druh
Juniperus communis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
5xLibosad ČZU