Juniperus communis 'Cracovica' - jalovec obecný (juncomcra)
Identifikace
Juniperus communis 'Cracovica' jalovec obecný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: štíhle kuželovitý kultivar
Velikost: 3 - 4 m
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: částečně vzpřímené a částečně odstávající větve, řidčeji postavené a převisající špičky
Listy: pichlavé, šedozelené jehlicovité, vyrůstají v trojčetných přeslenech, 1 – 1,5 cm dlouhé, na svrchní straně se širokým bílým pruhem
Další specifikace: samčí šištice žlutavé 0,4 – 0,5 cm dlouhé, samičí drobnější zelené, šištice namodrale černé, sivě ojíněné, kulovité, 0,4 – 1 cm velké, dozrávají 2.-3. rokem
Nároky, význam, využití:Půda: na půdu nenáročný, propustná, lehčí, méně výživná, písčitá, bohatá na vápník
Světlo: světlomilný, při zastínění nepěkně řídký
Vláha: spíše suchá, i střídavě vlhká
Mráz: mrazuvzdorný
Vlastnosti: poškozování okusem zvěří zvláště při rašení na jaře
Původní druh
Juniperus communis