Juniperus communis 'Depressa' - jalovec obecný (juncomdep)
Identifikace
Juniperus communis 'Depressa' jalovec obecný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: nízký keř
Velikost: 0,8 - 1 m
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: hlavní větve vystoupavé
Listy: pichlavé, šedozelené jehlicovité listy vyrůstají v trojčetných přeslenech, 1 – 1,5 cm dlouhé, na svrchní straně se širokým bílým pruhem.
Další specifikace: samčí šištice žlutavé 0,4 – 0,5 cm dlouhé, samičí drobnější zelené, šištice namodrale černé, sivě ojíněné, kulovité jalovičinky, 0,4 – 1 cm velké, dozrávají 2.-3. rokem
Nároky, význam, využití:Půda: na půdu nenáročný, propustná, lehčí, méně výživná, písčitá, bohatá na vápník
Světlo: světlomilný, při zatínění nepěkně řídký
Vláha: suchá, i střídavě vlhká
Mráz: mrazuvzdorný
Vlastnosti: poškozování okusem zvěří zvláště při rašení na jaře
Původní druh
Juniperus communis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xPražský hrad