Juniperus communis ´Green Mantle´ - jalovec obecný (juncomgreman)
Identifikace
Juniperus communis ´Green Mantle´ jalovec obecný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: pomalu rostoucí, půdopokryvný, hustý jehličnan
Velikost: v 10 letech 30cm a na šířku 1,5m
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Listy: jehlice cca 1cm dlouhé, jemné, špičaté, světle zelené, na svrchu bílé průduchy
Další specifikace: kulaté šištice o velikosti hrachu
Nároky, význam, využití:Půda: kamenitá, vápnitá, kyselá
Stanoviště: slunné/polostinné
Nároky na vláhu: mladé rostliny potřebují pravidelnou zálivku, starší snášejí i sucho
Využití: ideální k zakrytí nízké zídky nebo do svahů
Původní druh
Juniperus communis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU