Juniperus communis 'Hornibrookii' - jalovec obecný (juncomhor)
Identifikace
Juniperus communis 'Hornibrookii' jalovec obecný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: poléhavý kultivar s hustým, etážovitém větvením
Velikost: 0,3 – 0,5 m vysoký a 2 – 3 m široký
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Listy: světle zelené, pichlavé jehlice, 5-7 cm
Další specifikace: samčí šištice žlutavé 0,4 – 0,5 cm dlouhé, samičí drobnější zelené, šištice namodrale černé, sivě ojíněné, kulovité jalovičinky, 0,4 – 1 cm velké, dozrávají 2.-3. rokem
Nároky, význam, využití:Půda: na půdu nenáročný, propustná, lehčí, méně výživná, písčitá, bohatá na vápník
Světlo: světlomilný, při zastínění nepěkně řídký
Vláha: suchá, i střídavě vlhká
Mráz: mrazuvzdorný
Vlastnosti: poškozování okusem zvěří zvláště při rašení na jaře
Původní druh
Juniperus communis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xAreál ČZU