Juniperus communis 'Laxa' - jalovec obecný (juncomlax)
Identifikace
Juniperus communis 'Laxa' jalovec obecný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: vzpřímený, sloupovitý kultivar
Velikost: 8 m
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: konečky větviček jemně do stran převisající, světle zelené
Listy: pichlavé vyrůstají v trojčetných přeslenech, 1 – 1,5 cm
Další specifikace: samčí žlutavé 0,4 – 0,5 cm dlouhé, samičí drobnější, šištice namodrale černé, sivě ojíněné, kulovité, 0,4 – 1 cm velké, dozrávají 2.-3. rokem
Nároky, význam, využití:Půda: na půdu nenáročný, propustná, lehčí, méně výživná, písčitá, bohatá na vápník
Světlo: světlomilný, při zastínění nepěkně řídký
Vláha: suchá, i střídavě vlhká
Mráz: mrazuvzdorný
Vlastnosti: poškozování okusem zvěří zvláště při rašení na jaře
Původní druh
Juniperus communis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
4xAreál ČZU