Juniperus communis - jalovec obecný (juncomrep)
Identifikace
Juniperus communis jalovec obecný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: poléhavý kultivar
Velikost: 0,3 – 0,5 m vysoký (zpravidla méně vzrůstný než kultivar ´Hornibrookii´) a 2 – 3 m široký
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: vodorovně na všechny strany stejnoměrně rozprostřené
Listy: jehlice temně zelené, měkké, husté, svrchu stříbřitě pruhované, 1-1,5 cm
Další specifikace: samčí šištice žlutavé 0,4 – 0,5 cm dlouhé, samičí drobnější zelené, šištice namodrale černé, sivě ojíněné, kulovité jalovičinky, 0,4 – 1 cm velké, dozrávají 2.-3. rokem
Nároky, význam, využití:Půda: na půdu nenáročný, propustná, lehčí, méně výživná, písčitá, bohatá na vápník
Vláha: spíše suchá, i střídavě vlhká
Vlastnosti: dochází k poškozování okusem zvěří zvláště při rašení na jaře
Původní druh
Juniperus communis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU
1xAreál ČZU