Juniperus sabina ´Blue Danube´ - jalovec chvojka (junsabbludan)
Identifikace
Juniperus sabina ´Blue Danube´ jalovec chvojka
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: široký a nízký
Velikost: v 10 letech 80x150 cm
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: špičky větévek nahoru zahnuté, konečné větévky nahloučené
Listy: nejčastěji šupinovité, vnitřní také jehlicovité, světle šedomodré
Nároky, význam, využití:Půda: dávají přednost lehčím substrátům před těžšími, vhodný dostatečný obsah vápníku
Světlo: velmi světlomilný
Vláha: minimální nároky
Mráz: zcela mrazuvzdorný
Znečištění: znečištěné ovzduší zvládá
Vlastnosti: okusem zvěří netrpí, celá rostlina je jedovatá a hostitelem rzi hrušňové
Původní druh
Juniperus sabina
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU