Juniperus sabina 'Femina' - jalovec chvojka (junsabfem)
Obrázky
 
Foto junsab_femina-habitus.jpg
femina - habitus
Identifikace
Juniperus sabina 'Femina' jalovec chvojka
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: hustě nepravidelné plazivé keře s vystoupavými větvemi
Velikost: 0,8 - 1 m
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: větve na konci vzpřímené a tvoří ocasaté špičky
Listy: převážně šupinovité a velmi jemné, 4 mm dlouhé
Další specifikace: samičí kultivar, plody modročerné, ojíněné kulovité až široce vejčité šištice, 5 – 7 mm velké, uzrávají na podzim 1. roku nebo na jaře 2. roku
Nároky, význam, využití:Půda: dávají přednost lehčím substrátům před těžšími, vhodný dostatečný obsah vápníku
Světlo: velmi světlomilný
Vláha: minimální nároky
Mráz: zcela mrazuvzdorný
Znečištění: znečištěné ovzduší zvládá
Vlastnosti: okusem zvěří netrpí, celá rostlina je jedovatá a hostitelem rzi hrušňové
Původní druh
Juniperus sabina
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU
3xAreál ČZU