Juniperus sabina 'Tamariscifolia' - jalovec chvojka (junsabtam)
Identifikace
Juniperus sabina 'Tamariscifolia' jalovec chvojka
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: nízký, pomalu rostoucí keř
Velikost: 0,5 – 0,8 m výška a 2 – 3 m šířka
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: vodorovné, v několika etážích těsně nad sebou hustě nahloučené větve, větvičky stěsnané, krátké, šikmo vystoupavé
Listy: jehlice většinou šupinovité, krátké, světle modravě zelené, se žlázkou na horní straně, 4 mm dlouhé
Další specifikace: modročerné, ojíněné kulovité až široce vejčité šištice, 5 – 7 mm velké, uzrávají na podzim 1. roku nebo na jaře 2. roku
Nároky, význam, využití:Půda: lehčí, dostatečně vápenatá, obstojně snáší sucho i chudou půdu, dávají přednost lehčím substrátům před těžšími
Mráz: zcela mrazuvzdorný
Světlo: velmi světlomilný
Vláha: minimální nároky na vláhu
Znečištění: zvládá znečištěné ovzduší
Vlastnosti: okusem zvěří netrpí
Původní druh
Juniperus sabina
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
5xPražský hrad
1xLibosad ČZU
7xAreál ČZU