Juniperus sabina ´Variegata´ - jalovec chvojka (junsabvar)
Identifikace
Juniperus sabina ´Variegata´ jalovec chvojka
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: slabě rostoucí rozkladitý keř
Velikost: až 150x100 cm
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: větévky šikmo vystoupavé a rozkladité, špičky výhonů převisající, konečné větévky bělopestré
Listy: ponejvíce šupinovité
Nároky, význam, využití:Půda: lehčí, dostatečně vápenatá, obstojně snáší sucho i chudou půdu, dávají přednost lehčím substrátům před těžšími
Mráz: zcela mrazuvzdorný
Světlo: velmi světlomilný
Vláha: minimální nároky na vláhu
Znečištění: zvládá znečištěné ovzduší
Vlastnosti: celá rostlina je jedovatá a hostitelem rzi hrušňové, okusem zvěří netrpí
Původní druh
Juniperus sabina
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xPražský hrad
2xLibosad ČZU