Laburnum x watereri - štědřenec Watererův (labwat)
Identifikace
Laburnum x watereri štědřenec Watererův
Fabaceae bobovité
Popis
Původ:kříženec Laburnum anagyroides a Laburnum alpinum
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: strom či keř
Velikost: 5-13 m
Listy, květy, plody:Olistění - listy opadavé.
Letorosty: na špičkách (řídce) pýřité
Listy: 3lístky; lístky eliptické až obvejčité, na líci tmavozelené, lysé, na rubu světle zelené, na žilnatině řídce chlupaté, 3-8 cm dlouhé
Květy: V.; zlatožluté, na bázi někdy tmavě pruhované, asi 2 cm dlouhé, v hustých 30-40 cm dlouhých hroznech
Plody: lusky, řídce chlupaté, na hřbetě úzce křídlaté, jen s 1-2 semeny, jedovaté
Další specifikace: přechodné znaky rodičovských druhů
Nároky, význam, využití:Půda: dobře propustná, lehká až středně těžká, písčitá, na vápník bohatší
Světlo: světlomilná, nejlépe roste na slunci, ale i v polostínu
Vláha: mírně vlhká až sušší půda
Mráz: u nás otužilá, ale v příliš tuhých zimách namrzají
Znečištění: velmi dobře snáší zakouřené ovzduší
Vlastnosti: trpí okusem zvěří hlavně od králíků a zajíců; zbytečně je neřežeme
Kultivary
Laburnum x watereri