Laburnum x watereri - štědřenec Watererův (labwatvos)
Identifikace
Laburnum x watereri štědřenec Watererův
Fabaceae bobovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: hustě větvený keř; silný, štíhlý vzrůst
Velikost: 3,3-4,5 m
Listy, květy, plody:Olistění: opadavé
Listy: 3četné, lístky eliptické až obvejčité, na líci tmavozelené, lysé, na rubu světle zelené, na žilnatině řídce chlupaté
Květy: květní hrozny až 50 cm dlouhé, velmi bohaté; zlatožluté
Plody: lusky
Nároky, význam, využití:Půda: dobře propustná, lehká až středně těžká, písčitá, na vápník bohatší
Světlo: světlomilná, nejlépe roste na slunci, ale i v polostínu
Vláha: mírně vlhká až sušší půda
Mráz: u nás otužilá, ale v příliš tuhých zimách namrzají
Znečištění: velmi dobře snáší zakouřené ovzduší
Vlastnosti: trpí okusem zvěří hlavně od králíků a zajíců; zbytečně je neřežeme
Původní druh
Laburnum x watereri
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU
2xAreál ČZU