Salix lapponica - vrba laponská (sallap)
Identifikace
Salix lapponica vrba laponská
Salicaceae vrbovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:1-1,5m výška,
Listy, květy, plody:Je to dvoudomý, vzpřímený, opadavý keř s průměrem kmínků do 3 cm a krátkými, hustě rozvětvenými větvemi vyrůstajícími do výšky 1 až 1,5 m. Vytváří rozsáhlé rozvolněné polykormony které jsou z dálky identifikovatelné podle sivé barvy.špičaté lysé listové pupeny dlouhé 3 až 4 mm.Stříbrošedé listové čepele, podlouhle vejčité nebo vejčitě kopinaté, bývají dlouhé 3 až 5 cm a široké 1,2 až 1,5 cm.
Nároky, význam, využití:Roste ve vrchovištních rašeliništích, vřesovištích, ledovcových kotlech, na bažinatých loukách a v křovinách na březích vodních toků, převážně na silikátových podkladech. Vyskytuje se v místech s dlouho ležící sněhovou pokrývkou.
Kultivary
Salix lapponica
Původní druh
Salix lapponica
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU