Mapový server ORP Moravské Budějovice
Základní mapa
Obsahuje: správní rozdělení území ORP, topografický podklad, ortofotomapy, katastrální mapy, adresní body + turistika a mikroregion - zajímavosti z obcí
Město Moravské Budějovice - pasporty města
Obsahuje: základ + digitální technická mapa a pasporty města Moravské Budějovice
Město Jemnice
Obsahuje: základ + digitální technická mapa, pasporty města Jemnice
Moravské Budějovice - turistika
Územně plánovací dokumentace
Obsahuje: základ + uzemní plány měst a obcí ORP Moravské Budějovice
Územně analytické podklady 2020
Rozbor udržitelného rozvoje území SWOT analýzy obcí
Životní prostředí, ochrana půdy
Obsahuje: základ + vodohospodářská mapa, ochrana půdy, lesní mapy a honitby na území ORP Moravské Budějovice
Metadata
MIcKA - metainformační katalog
HSMAP nápověda
HSMAP nápověda k mapovým projektům.
Data geografického informačního systému poskytují uživatelům, správním orgánům i veřejnosti ucelený pohled na správní území.