Rácovice (511307)
Územní plán Rácovice  
Projektant Stav Registrační číslo ÚPD Datum účinnosti
Ing. arch. Zdeněk Toman (Ateliér AVM s.r.o. Brno) platnost schválena 40980166 15.2.2017

Územní studie zástavby RD - Rácovice  
Projektant Stav Možnost využití
Ing. Jiří Kopr (F-PLAN, s.r.o.) platnost schválena 18.7.2018