ZÁKLADNÍ INFORMACE

Odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD), na základě ustanovení §165 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zveřejňuje údaje o vydané ÚPD umožňující dálkový přístup a sděluje, že do ÚPD je též možné nahlížet na MěÚ Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování a na příslušném obecním úřadě, který ÚPD vydal.