Lhotice (544876)
Územní plán
Projektant Stav Datum účinnosti
žádný není zpracováno

Urbanistická studie sídelního útvaru Lhotice u Jemnice - registrovaná
Projektant Stav Datum schválení
Ing. arch. Vlasta Šilhavá platnost schválena 1.4.2019