Pálovice (550469)
Úplné znění Územního plánu Pálovice po změně č.1 - právní stav
Projektant Datum účinnosti
Ing. arch. Ladislav Brožek (ARCHBRNO, s.r.o.) 23.11.2018

Územní plán Pálovice  
Projektant Stav Registrační číslo ÚPD Datum účinnosti
Ing. arch. Ladislav Brožek (Ing. arch. Ladislav Brožek (OSVČ)) platnost schválena 30222720 20.10.2010

Změna č.1 územního plánu Pálovice  
Projektant Stav Datum účinnosti
Ing. arch. Ladislav Brožek (ARCHBRNO, s.r.o.) platnost schválena 23.11.2018