Litohoř (550507)
Úplné znění Územního plánu Litohoř po změně č.1
Projektant Datum účinnosti
Ing. arch. Milan Grygar (DIS projekt s.r.o.) 29.5.2019

Územní plán Litohoř  
Projektant Stav Registrační číslo ÚPD Datum účinnosti
Ing. arch. Milan Grygar (DIS projekt s.r.o.) platnost schválena 59000795 1.11.2017

Změna č.1 Územního plánu Litohoř  
Projektant Stav Datum účinnosti
Ing. arch. Milan Grygar (DIS projekt s.r.o.) platnost schválena 29.5.2019