Babice (590274)
Úplné znění Územního plánu Babice po změně č.1 - právní stav
Projektant Datum účinnosti
Ing. arch. Ladislav Brožek (Ing. arch. Ladislav Brožek (OSVČ)) 3.8.2018

Územní plán Babice  
Projektant Stav Registrační číslo ÚPD Datum účinnosti
Ing. arch. Ladislav Brožek (Ing. arch. Ladislav Brožek (OSVČ)) platnost schválena 2978153 1.10.2008

Změna č.1 územního plánu Babice  
Projektant Stav Datum účinnosti
Ing. arch. Ladislav Brožek (Ing. arch. Ladislav Brožek (OSVČ)) platnost schválena 3.8.2018