Budkov (590410)
Úplné znění Územního plánu Budkov po změně č.1
Projektant Datum účinnosti
Ing. arch. Ladislav Brožek (ARCHBRNO, s.r.o.) 13.12.2018

Územní plán Budkov  
Projektant Stav Registrační číslo ÚPD Datum účinnosti
Ing. arch. Ladislav Brožek (Ing. arch. Ladislav Brožek (OSVČ)) platnost schválena 53992861 10.7.2009

Změna č.1 územního plánu Budkov  
Projektant Stav Datum účinnosti
Ing. arch. Ladislav Brožek (ARCHBRNO, s.r.o.) platnost schválena 13.12.2018