Dědice (590525)
Územní plán Dědice  
Projektant Stav Registrační číslo ÚPD Datum účinnosti
Ing. arch. Ladislav Brožek (Ing. arch. Ladislav Brožek (OSVČ)) platnost schválena 95637147 13.7.2011

Územní studie Dědice  
Projektant Stav Možnost využití
Ing. arch. Vlastimil Novotný platnost schválena 1.10.2018