Dešov (590533)
Úplné znění Územního plánu Dešov po změně č.2 - právní stav
Projektant Datum účinnosti
Ing. arch. Ladislav Brožek (ARCHBRNO, s.r.o.) 23.11.2018

Územní plán Dešov  
Projektant Stav Registrační číslo ÚPD Datum účinnosti
Ing. arch. Ladislav Brožek (Ing. arch. Ladislav Brožek (OSVČ)) platnost schválena 95563905 14.10.2011

Změna č.1 Územního plánu Dešov  
Projektant Stav Datum účinnosti
Ing. arch. Ladislav Brožek (ARCHBRNO, s.r.o.) platnost schválena 1.1.2016

Změna č.2 Územního plánu Dešov  
Projektant Stav Datum účinnosti
Ing. arch. Ladislav Brožek (ARCHBRNO, s.r.o.) platnost schválena 23.11.2018