Domamil (590568)
Územní plán obce Domamil  
Projektant Stav Registrační číslo ÚPD Datum účinnosti
Ing. arch. Ladislav Brožek (Ing. arch. Ladislav Brožek (OSVČ)) platnost schválena 66144960 29.9.2014

Územní studie Domamil  
Projektant Stav Možnost využití
Bc. Tomáš Soukup (STABO MB s.r.o) platnost schválena 14.8.2018