Hornice (590665)
Územní plán Hornice
Projektant Stav Registrační číslo ÚPD Datum účinnosti
Ing. arch. Milan Grygar (DIS projekt s.r.o.) platnost schválena 23.3.2019