Jemnice (590789)
Úplné znění Územního plánu Jemnice po změně č.2a - právní stav
Projektant Datum účinnosti
Ing. arch. Jiří Hašek (Urbanistické středisko Jihlava,spol.s.r.o.) 18.6.2021

Úplné znění Územního plánu Jemnice po změně č.1 - právní stav
Projektant Datum účinnosti
Ing. arch. Jiří Hašek (Urbanistické středisko Jihlava,spol.s.r.o.) 12.10.2016

Územní plán Jemnice  
Projektant Stav Registrační číslo ÚPD Datum účinnosti
Ing. arch. Jiří Hašek (Urbanistické středisko Jihlava,spol.s.r.o.) platnost schválena 71262758 14.9.2010

Změna č.1 Územního plánu Jemnice  
Projektant Stav Datum účinnosti
Ing. arch. Jiří Hašek (Urbanistické středisko Jihlava,spol.s.r.o.) platnost schválena 12.10.2016

Změna č.2a Územního plánu Jemnice  
Projektant Stav Datum účinnosti
Ing. arch. Jiří Hašek (Urbanistické středisko Jihlava,spol.s.r.o.) platnost schválena 18.6.2021

Územní studie Jemnice Předlísky II  
Projektant Stav Možnost využití
Ing. arch. Jiří Hašek (Urbanistické středisko Jihlava,spol.s.r.o.) platnost schválena 25.10.2018

Územní studie Jemnice Z19  
Projektant Stav Možnost využití
Ing. arch. Marie Nunvářová platnost schválena 22.11.2018

Uzemní studie sídelní zeleně Jemnice
Projektant Stav Možnost využití
Ing. Pavel Šimek (Florart) platnost schválena 15.1.2021